środa, 16 listopada 2016

Pani Księżyca

W pradawnej Europie listopad był miesiącem duchów.

Tego miesiąca wspominano swoich krewnych którzy odeszli.

I faktycznie listopad ma w sobie wiele smutku i nostalgii, podobnej do tęsknoty za kimś bliskim

Jest to również miesiąc który sprzyja tworzeniu.
To pewien paradoks,

Choć może w starożytnej kulturze jest ziarno prawdy.

Może właśnie wtedy dusze naszych bliskich czuwają nad nami.

Może są blisko i właśnie dlatego, nasza wyobraźnia jest bardziej pobudzona.